Honorary Past Head Masters.

Names Year
Shri. Nagesh Mahadev Kale 1912 to 1932
Shri. Manohar Pandurang Khopkar 1913 to 1932 (Jt.H.M.)
Shri. Balkrishna Narayan Vaidya 1932 to 1949
Shri. Sitaram Vyankoji Nabar 1937 to 1949 (Jt.H.M.)
Shri. Pandharinath Kashinath Chitnis 1949 to 1962
Shri. Ramkrishna Dwarkanath Chitnis 1962 to 1967
Shri. Vinayak Narayan Sule 1967 to 1971
Shri. Lakshman Dattatraya Bembalkar 1971 to 1973
Shri. Sadashiv Mahadev Pulekar 1973 to 1974
Shri. Ramchandra Vyankatesh Joshi 1974 to 1975
Shri. Vasant Vitthal Hasabnis 1975 to 1977
Smt.  Kalyansundaram Indumati 1977 to 1982
Smt. Sarala Somnath Tare 1982 to 1983
Smt. Vijaya Narayan Wagh 1983 to 1987
Shri. Vasant Vitthal Hasabnis 1987 to 1990
Shri. Pandharinath Bhaurao Salve 1990 to 1992
Shri. Vasant Gangaram Gaikwad 1992 to 1993
Shri. Ashok Manohar Bhosale 1993 to 1994
Smt. Prabha Parshivnikar 1994 to 1999
Shri. Pandharinath Bhaurao Salve 1999 to 2006
Smt. Sindhu Ramesh Chandekar 2006 to 2008
Smt. Sheela Rajadhyaksha 2008 to 2009