STAFF


Headmaster, Teachers & Non-teaching staff

I.E.S.RAJA SHIVAJI VIDYALAYA, DADAR, MUM-14.    
HEADS OF THE SCHOOL    
SMT. RAJADHYAKSHA SHEELA PURNANAND HM B.Sc. B.Ed
SMT. APTE SUNITA RAJENDRA AHM M.A. B.Ed
SMT. MHASKAR SMITA GAJANAN SUP B.A. B.Ed
SMT. NABAR MAYA ASHOK. SUP M.A. B.Ed
GRADUATE TEACHERS    
SMT. KHANOLKAR SUCHETA SUBHASH   M.A. B.Ed
SMT. JOSHI SHILPA SHARADCHANDRA   B.A. B.Ed
SMT. MORE VAISHALI KIRAN   M.A. B.Ed
SMT. NIMGAONKAR SUPRIYA SANJEEV   M.A. B.Ed(Physical)
SMT. GUDE DIPIKA DILIP   B.A. B.Ed
SMT. ASAWALE SULOCHANA ASHOK   M.Sc. B.Ed
SMT. DONGRE SONAL BANDOPANT   M.A. B.Ed
SMT. KULKARNI VIJAYA ARUN   B.A. B.Ed
SHRI. PATIL RAJENDRA VASANT   B.Sc. B.Ed
SHRI. PATIL SUNIL RAMDAS   B.A. B.Ed
SMT. KUTE URMILA MANOHAR   B.Sc. B.Ed
SMT. KAMBLE SUNITA ROHAN   B.Sc. B.Ed
SHRI. ZALTE SATISH RAMKRISHNA   M.A. B.Ed
SHRI. KADAM TANAJI ANKUSH   M.A. B.Ed(Physical)
SMT.HATIM JANHAVI JAGANNATH   B.A. B.Ed
SHRI. TITAME BHAUSAHEB RAMNATH   M.A. B.Ed
SHRI. MESHRAM CHHATRAPATI JANARDAN   B.Sc. B.Ed
SHRI. DHANGAR PRAVIN BHIMRAO   B.A. B.Ed
SMT. KEDAR NALINI DNYANDEO   B.Sc. B.Ed
SMT. ZAGADE ROSHANI RAMESH   B.A. B.Ed
SHRI. SATUPUTE RAMDAS SHRIMANT   B.A. B.Ed
SHRI. BARVE KALPANA ROHAN   B.A. B.Ed
SHRI. WABLE VIJAY SUDAM   B.Com B.Ed(Physical)
SHRI. NAMDE BALARAM MAHADEV   B.A. B.Ed
SMT. SHINDE LAXMI APARAO   B.Sc. B.Ed
SHRI. MORE SARDARSING BHANUDAS   B.Sc. B.Ed
SMT. PAWAR MINAKSHI NITIN   B.Sc. B.Ed
SHRI. RATHOD PAPALAL SUKHADEO   B.A. B.Ed(Physical)
SMT. PATIL HEMANGI LILADHAR   B.A. B.Ed
SMT. HALDE VAISHALI RAGHUNATH   B.Sc. B.Ed

1 2