Teachers


I.E.S. :- P.D.DIXIT GOLD MEDALIST

 
TEACHERS YEAR
Shri M. V. Kalelkar 1971-72
Shri S. M. Pulekar 1973-74
Smt Yamuna Rane 1974-75
Shri Atmaram Kotnis 1982-83
Shri Ramesh Khatavkar 1985-86
Smt Asha Rangnekar 1988-89
Smt Pratibha Karmarkar 1990-91
Smt Shalini Valanju 1992-93
Smt Shailaja Dandekar 1993-94
Smt Maya Nabar 1995-96
Smt Smita Mhaskar 1997-98
Shri Patil Vishwanath A. 2002-2003